Sequoia White

Sizes approx. 119″ x 72″ (location D8)

SEQUOIA WHITE 119 X 72